ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ


 Людмила Калініна - доктор педагогічних наук, професор, сертифікований викладач Нідерландської школи в галузі освітнього менеджменту (NSO – Nederlandse Schoolvoor Onderwijsmanagement), учений секретар Інституту педагогіки НАПН України, голова науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти НМР МОН України (з 2011 р.), науковий консультант Асоціації керівників шкіл України (з 1996 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2017 р.). 


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-1-125-131

Завантажити (Pdf)

  (Відзив на дисертацію Кучерявого А.О., що представлена до захисту на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.06 – теорія і методика управління освітою)