Фахове видання України категорії "Б"
Наказ МОН України "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України"  від 17.03.2020 № 409
Реєстр фахових видань http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab70d

Засновник видання: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Рік заснування: 2014

Основні напрями нового видання: висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками фахівців мовою оригіналу, долучення до новітніх розробок у педагогічній практиці. Занурення у сучасне дискусійне поле теорії педагогіки.

Журнал призначений для науковців, методистів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів України, викладачів та студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю.

Журнал виходить трьома мовами: українською, англійською та російською.

Періодичність видання 4 рази на рік.

Розповсюдження журналу здійснюється державним підприємством «ДП Преса».

Передплатний індекс 86291.

Телефон для довідок: +38 (044) 481-37-72.

Відповідальний редактор:  Ладоня Катерина Юріївна