Редакційна колегія 
«Українського педагогічного журналу»

 

Топузов О. М., головний редактор, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, віце-президент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-37-10

Головко М. В., заступник головного редактора, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник,  заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-37-12
e-mail: golovko@ukr.net

Засєкіна Т. М., заступник головного редактора, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-37-11

Акірі І. К., доктор фізико-математичних наук, конференціар (доцент) завідувач кафедри математичних і природничих наук Інституту педагогічних наук м. Кишинів, Республіка Молдова
e-mail: ionachiri@mail.ru

Бібік Н. М., дійсний член відділення загальної середньої освіти  НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-37-45, (044) 481-37-75
e-mail: poth_osvit@ukr.net

Бурда М. І., дійсний член відділення загальної середньої освіти  НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-37-48
e-mail: lab_mfo@ukr.net

Богданець-Білоскаленко Н. І., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

Васьківська Г. О., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-37-53, (044) 481-37-67
e-mail: didactics@ukr.net

Величко Л. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України 
Тел. (044 )481-38-89, (044 )481-38-60 
e-mail: chembio@meta.ua

Валат В., Dr. Hab., професор, завідувач кафедри  загальноосвітніх та освітніх систем Університета Жешува,  Польща

Голуб Н. Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-38-69, (044) 481-37-19
e-mail: red_umlsh@ukr.net

Гораш К. В., відповідальний редактор, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України
Тел. 481-37-57
e-mail: nauk_org_undip@ukr.net

Дічек Н. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-38-81, (044) 481-37-31
e-mail: ip.istp@gmail.com

Доброскок І. І., член-кореспондент відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

(044) 481-3700

e-mail: press@naps.gov.ua

Жук Ю. О., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-37-18, (044) 481-37-73

Імашев Г. І., доктор педагогічних наук, професор кафедри фізики і технічних дисциплін Атирауського державного університету ім. Х. Досмухамедова, Республіка Казахстан

Ільченко В. Р., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (05322) 7-30-63, (0532) 50-84-78

Калініна Л. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-37-34, (044) 481-37-32 
e-mail: gelena@i.ua

Кизенко В. І., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-37-53, (044) 481-37-67
e-mail: didactics@ukr.net

Кришмарел В. Ю., відповідальний секретар, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України

Лапінський В. В., кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-37-48
e-mail: lab_info@ukr.net

Локшина О. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України 
Тел. (044) 481-37-83, (044) 481-37-68 
e-mail: seminar.ped.com@gmail.com

Мальований Ю. І., член-кореспондент, вчений секретар відділення загальної середньої освіти НАПН України, член президії НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

(044) 481-3700

e-mail: press@naps.gov.ua

Пометун О. І., член-кореспондент відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України 
Тел. (044) 481-37-37, (044) 481-37-67 
e-mail: soc_ip@ukr.net

Редько В. Г., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України
Тел. (044) 481-37-51, (044) 481-37-50
e-mail: labredko@ukr.net

Смирнова-Трибульська Є., Dr. Hab., професор, Сілезький університет у Катовіце, факультет етнології та наук про освіту

Тарасенко Г. С., академік Академії наук вищої освіти України, доктор педагогічних наук, професор кафедри екології, природничих та математичних наук Вінницької академії неперервної освіти
e-mail: tarasenkogal@gmail.com

Шавініна Л. М., Ph.D., професор кафедри досліджень мов, Квебецький університет в Оттаві, Канада