Редакційна колегія

«Українського педагогічного журналу»

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Топузов Олег Михайлович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних  наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7690-1663


РЕДАКТОР

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці,  Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6042-6298


ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет, Україна.

ORCID  http://orcid.org/0000-0001-8357-616

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Україна

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7511-270X

Валат Войжеш,  габілітований доктор, професор, завідувач кафедри  загальноосвітніх та освітніх систем, Університет Жешува,  Польща.

Васьківська Галина Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-8714-8512

Гораш Катерина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-8625-9774  

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-3937-8428

Жорова Ірина Ярославівна, доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська  академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4304-4962

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти, Інститут педагогіки НАПН України.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6932-2484

Імашев Гізатула Імашевич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики і технічних дисциплін, Атираунський державний університет, Республіка Казахстан.

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0534-6089

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій  сільськогосподарського виробництва, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-5006-573X

Локшина Олена Ігорівна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5097-9171

Попова Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури. Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0003-2021-3348

Рідей Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри освіти дорослих, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна.

ORCID http://orcid.org/0000-0002-5553-059X

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і методики її навчання, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4047-1301

Смирнова-Трибульська Євгенія,  габілітований доктор гуманітарних наук у галузі соціальних наук з педагогіки, професор,  завідувачка кафедри гуманітарної освіти та педагогічних допоміжних наук  WEiNoE UŚ Інституту педагогіки (факультет соціальних наук), Сілезький університет у Катовіце, Республіка Польща.

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та   математичних наук, Вінницька академія неперервної освіти, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9394-2600  

Уска  Світлана, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник факультету освіти, мови та дизайну Академії технологій м. Резекне, Латвія.

ORCID http://orcid.org/0000-0003-1225-3139

Шавініна Лариса Михайлівна, габілітований доктор, професор кафедри досліджень мов, Квебецький університет в Оттаві, Канада.