Редакційна колегія

«Українського педагогічного журналу»

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Топузов Олег Михайлович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних  наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7690-1663


ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці,  Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6042-6298


ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет, Україна.

ORCID  http://orcid.org/0000-0001-8357-616

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Україна

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7511-270X

Валат Войжеш,  габілітований доктор, професор, завідувач кафедри  загальноосвітніх та освітніх систем, Університет Жешува,  Польща.

Гораш Катерина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-8625-9774  

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-3937-8428

Жорова Ірина Ярославівна, доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська  академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4304-4962

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти, Інститут педагогіки НАПН України.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6932-2484

Імашев Гізатула Імашевич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики і технічних дисциплін, Атираунський державний університет, Республіка Казахстан.

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0534-6089

Кизенко Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, Україна. 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7835-9150

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій  сільськогосподарського виробництва, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-5006-573X

Локшина Олена Ігорівна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5097-9171

Попова Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури. Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0003-2021-3348

Рідей Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри освіти дорослих, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна.

ORCID http://orcid.org/0000-0002-5553-059X

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і методики її навчання, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4047-1301

Смирнова-Трибульська Євгенія,  габілітований доктор гуманітарних наук у галузі соціальних наук з педагогіки, професор,  завідувачка кафедри гуманітарної освіти та педагогічних допоміжних наук  WEiNoE UŚ Інституту педагогіки (факультет соціальних наук), Сілезький університет у Катовіце, Республіка Польща.

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та   математичних наук, Вінницька академія неперервної освіти, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9394-2600  

Уска  Світлана, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник факультету освіти, мови та дизайну Академії технологій м. Резекне, Латвія.

ORCID http://orcid.org/0000-0003-1225-3139

Шавініна Лариса Михайлівна, габілітований доктор, професор кафедри досліджень мов, Квебецький університет в Оттаві, Канада.