Редакційна колегія

«Українського педагогічного журналу»

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Топузов Олег Михайлович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних  наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7690-1663


ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Малихін Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці,  Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-6042-6298


ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Арістова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID http://orcid.org/0000-0002-0943-8039

Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет, Україна.

ORCID  http://orcid.org/0000-0001-8357-616

Бібік Надія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Україна

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7511-270X

Валат Войжеш,  габілітований доктор, професор, завідувач кафедри  загальноосвітніх та освітніх систем, Університет Жешува,  Польща.

Доброскок Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-3937-8428

Жорова Ірина Ярославівна, доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська  академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4304-4962

Жук Юрій Олексійович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти, Інститут педагогіки НАПН України.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6932-2484

Імашев Гізатула Імашевич, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики і технічних дисциплін, Атираунський державний університет, Республіка Казахстан.

Калініна Людмила Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0534-6089

Кизенко Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, Україна. 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7835-9150

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій  сільськогосподарського виробництва, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-5006-573X

Ладоня Катерина Юріївна, науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України, Україна (відповідальний секретар).

Локшина Олена Ігорівна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки, Інститут педагогіки НАПН України, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5097-9171

Рідей Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри освіти дорослих, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна.

ORCID http://orcid.org/0000-0002-5553-059X

Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і методики її навчання, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0003-4047-1301

Смирнова-Трибульська Євгенія,  габілітований доктор гуманітарних наук у галузі соціальних наук з педагогіки, професор,  завідувачка кафедри гуманітарної освіти та педагогічних допоміжних наук  WEiNoE UŚ Інституту педагогіки (факультет соціальних наук), Сілезький університет у Катовіце, Республіка Польща.

Тарасенко Галина Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри екології, природничих та   математичних наук, Вінницька академія неперервної освіти, Україна.

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9394-2600  

Уска  Світлана, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник факультету освіти, мови та дизайну Академії технологій м. Резекне, Латвія.

ORCID http://orcid.org/0000-0003-1225-3139

Фрунза Ана, доктор філософії, дослідник, Дослідний центр «ЛЮМЕН» з соціальних і гуманітарних наук, Румунія.

ORCIDhttp://orcid.org/0000-0002-0943-8039

Шавініна Лариса Михайлівна, габілітований доктор, професор кафедри досліджень мов, Квебецький університет в Оттаві, Канада.

 

АСОЦІЙОВАНІ РЕДАКТОРИ

Антонець Наталія Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7772-9364

Бакуліна Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-8970-2660

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувачка відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-6793-8018

Бурда Михайло Іванович,  доктор педагогічних наук, професор, дійсний  член НАПН України, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0330-9866

Бурлаєнко Тетяна Іванівна,  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5734-4611

Васильєва Дарина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший  науковий  співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID   https://orcid.org/0000-0002-4083-681X

Величко Людмила Петрівна. доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1921-3669

Головко Микола Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-8634-591X

Горошкін Ігор Олександрович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник  відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

ORCID  https://orcid.org/0000-0003-2694-458X

Горошкіна Олена Миколаївна,  доктор педагогічних наук професор, завідувачка відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-0378-888X

Дічек Наталія Петрівна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-2185-3630

Джурило Аліна Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник  відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2185-3630

Дубровіна Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6676-4789

Дяченко Алла Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри промислового дизайну і комп’ютерних технологій, завідувачка аспірантури, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, м. Київ, Україна.

ORCID  https://orcid.org/0000-0003-4496-5931

Завидівська Наталія Назарівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики фізичної культури, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

ORCID http://orcid.org/0000-0001-9280-3887

Засєкіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступниця директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9362-5840

Коршевнюк Тетяна Валеріївна,  кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний  науковий співробітник   відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000 0003 0430 5808

Кришмарел Вікторія Юріївна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник,  старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0002-9822-8331

Купрієвич Вікторія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної та вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-8196-8309

Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, провідний  науковий  співробітник математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-2832-4774

Малієнко Юлія Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7124-8236

Мачача Тетяна Святославівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID     https://orcid.org/0000-0001-6679-4577

Мороз Петро Володимирович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6776-9186

Новосьолова Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

ORCID  https://orcid.org/0000-0003-2987-7888

Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України

ORCID  https://orcid.org/0000-0003-3323-1289

Онопрієнко Оксана Володимирівна,  кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу початкової освіти ім. О.Я. Савченко  Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0301-1392

Петрук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти ім. О.Я. Савченко Інституту педагогіки НАПН України 

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-5964-0676

Пасічник Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0665-2099

Пометун Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4602-6383

Попова Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2021-3348

Полонська Тамара Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-5717-1041

Редько Валерій Григорович, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4035-4925

Ремех Тетяна Олексіївна, кандидат педагогічних наук, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України                 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-9822-8331

Саюк Валентина Іванівна,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна

ORCID https://orcid.org/0000-0003-698-5959

Трубачева Світлана Едуардівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України

ORCID  https://orcid.org/0000-0002-1400-9773

Шелестова Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6057-807X

Шупер Віра Олександрівна, кандидат медичних наук,  доцент,           доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, Буковинський державний медичний університет, Україна

ORCID https://orcid.org/0000-0001-9881-1757

Яценко Таміла Олексіївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

ORCID iD:   https://orcid.org/0000-0002-6121-7495