Шановні читачі!

Інститут педагогіки НАПН України запрошує до співпраці у 2019 році вчених та педагогів-практиків і пропонує долучитись до обговорення актуальних проблем модернізації української освіти та висвітлення результатів наукових досліджень педагогічної теорії й практики на сторінках фахового наукового видання «Український педагогічний журнал».

Наукове видання:

 • ♦  зареєстроване у міжнародній системі CrossRef
      (DOI: 10.32405/2411-1317);

 • ♦  Google Scholar (Google Академія), Index Copernicus,
      ERIH Plus, Research Bible ( Японія );

 • ♦  входить до міжнародної наукометричної бази РІНЦ;

 • ♦  є рецензованим.

Наукові статті в журналі публікуються українською,
англійською та російською мовами.

Основні напрями досліджень для публікацій:

 • ♦  теоретико-методологічні засади вищої та загальної середньої освіти;
 • ♦  теорія освіти і навчання;
 • ♦  історія педагогіки;
 • ♦  порівняльна педагогіка;
 • ♦  якість освіти;
 • ♦  управління розвитком освіти;
 • ♦  методики навчання в закладах загальної середньої та вищої освіти.


Графік
подання статей до наукового періодичного видання у 2019 році

Номер видання

Терміни подання матеріалів

Орієнтовний термін друку

№ 1

до 10 лютого

березень

№ 2

до 1 травня

червень

№ 3

до 1 серпня

вересень

№ 4

до 1 листопада

грудень