Український Педагогічний Журнал

У 2014 році Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України заснував нове періодичне наукове видання ‑ «Український педагогічний журнал». Часопис створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку педагогічної науки й освіти, сприяння дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної педагогіки, найвагоміших наукових здобутків у галузі освіти. 


Зображення домашньої сторінки журналу