• Український педагогічний журнал №1 (2015)

  Назва статті Автор Переглянути
  Вітальні слова Гриневич Л. М.
  Кремень В. Г.
  Завантажити
  Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін Кремень В.Г. Завантажити
  Забезпечення якості загальної середньої освіти: на шляху до європейських стандартів Топузов О. М. Завантажити
  Сonception of textbook reorientation and modernisation in Vietnam after 2015 Tran Duc Tuan Завантажити
  Порівняльна педагогіка в Україні у вимірі розвитку світової компаративістики Локшина О. І. Завантажити
  Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті Бібік Н. М. Завантажити
  Методологія та філософія наукового пізнання: подібність, відмінність, взаємозбагачення Бондар В. І. Завантажити
  Методологічні засади гуманістичної педагогіки Арцишевський Р.А. Завантажити
  Концептуальні підходи до формування зовнішньої структури змісту профільного навчання Мальований Ю. І. Завантажити
  Діагностика і дидактичні умови формування у молодших школярів мотивації уміння вчитися Савченко О. Я. Завантажити
  Дидактичний потенціал предметного тезауруса учня Величко Л. П. Завантажити
  Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі Голуб Н. Б. Завантажити
  Деякі суперечності змісту шкільного навчального курсу «Історія України» (7 клас) Гупан Н. М. Завантажити
  Modelling the educative process of the junior schoolchildren: a didactic aspect Tsymbalaru A. D. Завантажити
  Українська мовна особистість Тараса Шевченка як чинник компетентнісно- орієнтованої професійної підготовки філологів Мацько Л. І. Завантажити
  The peculiarities of forming the contents of training manual on information technologies for the future teachers of arts & humanities Hurzhii A.M.
  Kartashova L.A.
  Lapinskyi V.V.
  Завантажити
  Компетентнісна модель освітньої галузі як необхідна умова ефективної освіти Ільченко В. Р. Завантажити
  Педагогічні засади освіти для сталого розвитку в українській школі Пометун О. І. Завантажити
  Особистісно зорієнтоване і суб’єктивно зорієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі Смагін І. І. Завантажити
  Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України Спірін О. М.
  Іванова С. М.
  Завантажити
  Бібліографічне дослідження «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів» Кирій С. В. Завантажити