• Український педагогічний журнал №2 (2015)

  Назва статті Автор Переглянути
  Вступне слово головного редактора Топузов О. М. Завантажити
  До дня науки   Завантажити
  Modern Chinese school: Traditions and foreign influence Li Ji Hua Завантажити
  Порівняльна характеристика навчальних програм підготовки майбутніх учителів математики у вищих навчальних закладах Польщі та України Кугай Н. В. Завантажити
  Educatory process as one of the formation prerequisites for the key competences of the secondary schoolchildren Hrynenko D. V. Завантажити
  Использование облачных технологий в управлении общеобразовательными учебными заведениями Калинина Л. Н.
  Петровский С. С.
  Завантажити
  Типологія уроків у контексті сучасної лінгводидактики Пентилюк М. І. Завантажити
  Моделювання освітнього округу у сільській місцевості на засадах міжшкільної взаємодії Мелешко В. В. Завантажити
  Підручник з іноземної мови як засіб оволодіння учнями досвідом самостійної діяльності: результати моніторингу. Редько В. Г. Завантажити
  Linguistic basis of the selection of the content of instruction at the lexical level of the Hebrew language for the formation of linguoculturological competence of elementary school students . Bakulina N. V. Завантажити
  Перспективи розвитку методики навчання географії на основі особистісно зорієнтованого навчання Надтока О. Ф. Завантажити
  Шляхи формування естетичної культури студентів засобами художньої літератури Папушина В. А. Завантажити
  Реалізація компентнісного і діяльнісного підходів у сучасному підручнику історії Пометун О. І. Завантажити
  Проектно-впроваджувальна діяльність як складова педагогічної інноватики Мариновська О. Я. Завантажити
  До питання про переклад анотації до наукової статті з української мови на англійську Войтко О. В. Завантажити
  Навчально-методичний комплект з курсу «Всесвітня історія. Історія України» для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів: погляд практика та науковця Трухан О. Ф. Завантажити
  Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання в навчально-методичному комплекті з географії для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів Даценко Л. М. Завантажити
  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ, ЗАХИЩЕНИХ В ІНСТИТУТІ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ В 2014 РОЦІ   Завантажити
  Наукова рада журналу    
  Редакційна колегія журналу