• Український педагогічний журнал №3 (2015)

  Назва статті Автор Переглянути
  ІІІ Всеукраїнська школа методичного досвіду «Суспільствознавча освіта в умовах сучасних цивілізаційних викликів» на Миколаївщині   Завантажити
  The development of osvitologiia: Comparative pedagogy Sysoieva S. O. Завантажити
  Роль міжнародних проектів у оцінюванні інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів (досвід Естонії, Латвії та Литви) Сороко Н. В. Завантажити
  Компетентнісні засади сучасного підручникотворення. Топузов О. М. Завантажити
  Social competence as object of development in lyceum Kalinina L. M.
  Ryabukha I. M.
  Завантажити
  Гуманітарне мислення педагога у світобаченні М. М. Бахтіна Кушнір В. А. Завантажити
  Навчання української мови в сучасній загальноосвітній школі: функційний аспект. Голуб Н. Б. Завантажити
  Conceptual bases of the research activity in the process of teaching world history at the secondary school Моroz P. V.
  Моroz І. V.
  Завантажити
  Інтегрований курс як умова підвищення ефективності природничо-наукової освіти в старшій школі. Ільченко В. Р.
  Гуз К. Ж.
  Завантажити
  Формування картографічної грамотності в учнів основної школи на уроках географії Назаренко Т. Г. Завантажити
  Проблема розвитку лінгвокультурологічної компетентності учнів у процесі навчання мов національних меншин Курач Л. І.
  Фідкевич О. Л.
  Завантажити
  Інноваційний розвиток загальноосвітнього навчального закладу як об’єкт оцінювання Пузіков Д. О. Завантажити
  Сучасна комп’ютерна грамотність і проблеми змісту шкільної інформатики Руденко В. Д. Завантажити
  Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні професійної самооцінки студентів – майбутніх учителів початкової школи Колесник Л. В. Завантажити
  Науково-методичний збірник «Психологія» як джерело вивчення напрямів досліджень українських учених у галузі індивідуалізації навчання в школі (1966–1976 рр.) Дічек Н. П. Завантажити
  Факультативи 60– 80-х років ХХ ст. як складова диференціації шкільної освіти Пироженко Л. В. Завантажити
  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання Березівська Л. Д. Завантажити
  Вчити вчитися Кодлюк Я. П. Завантажити
  Рецензія на колективну монографію «Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи» Мартиненко С. В. Завантажити
  ПЕРЕЛІК ДИСЕРТАЦІЙ, ЯКІ ЗАХИЩЕНІ В ІНСТИТУТІ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ З СІЧНЯ ПО ЧЕРВЕНЬ 2015 РОКУ   Завантажити