• Український педагогічний журнал №4 (2015)

  Назва статті Автор Переглянути
  Вступне слово головного редактора Топузов О. М. Завантажити
  «ПЕДАГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА» – масштабність та багатовимірність Локшина О. І. Завантажити
  Comparative education in Ukraine: trajectory of development Локшина О. І. Завантажити
  Comparative education in the USA Patricia K. Kubow
  Paul R. Fossum
  Завантажити
  Порівняльна педагогіка: інтелектуальне поле у мікросвіті Марія Мензон Завантажити
  Концептуальні основи експлікації педагогічних понять: людина – індивід – особистість Сокол М. О. Завантажити
  Аналіз стану дослідженості наукової проблеми у галузі порівняльної педагогіки Хриков Є. М. Завантажити
  Методологія порівняльних педагогічних досліджень: принципи, особливості Цюра С. Б. Завантажити
  Післядипломна педагогічна освіта: виклики компаративізму глобалізації Штомпель Г. О. Завантажити
  Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта: минуле, сьогодення, майбутній розвиток і значення цієї галузі науки Уолгутер Шарл Завантажити
  Вітчизняний та європейський вимір здоров’яспрямованої діяльності Бєсєдіна А. А. Завантажити
  Ідеї гуманізації освіти у філософії Едгара Морена Волинець Л. Л. Завантажити
  Поняття «естетичної необхідності» в педагогічній спадщині Й. Ф. Гербарта Гоштанар І. В. Завантажити
  Теоретичні аспекти гуманізації шкільної освіти: погляди учених зарубіжжя Маріуц І. О. Завантажити
  Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму Равчина Т. В. Завантажити
  Теоретичні аспекти писемного мовлення (зарубіжний досвід) Царик О. М. Завантажити
  Феномен дистрибутивного лідерства в умовах вищої освіти Чистякова І. А. Завантажити
  Проблема диференціації навчання в дослідженнях українських учених та науковців близького зарубіжжя Шпарик О. М. Завантажити
  О личностно-ориентированных школьных учебниках Гаджієв А.
  Ганділов Р.
  Завантажити
  Актуальні проблеми управління освітніми системами у зарубіжжі: централізація і децентралізація Джурило А. П. Завантажити
  Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного європейського простору вищої освіти Заячук Ю. Д. Завантажити
  Навчання впродовж усього життя в контексті сучасної європейської іншомовної освіти Гриненко Д. В. Завантажити
  Сучасні підходи до розробки та впровадження навчальних курсів з питань демократичного громадянства Овчарук О. В. Завантажити
  Развитие куррикулума – основа модернизации школьного учебника Поголша Л. В. Завантажити
  Освітня складова освітньо-наукових програм докторської підготовки в університетах Фінляндії Регейло І. Ю.
  Базелюк Н. В.
  Завантажити
  Розвиток європейської вищої освіти в умовах глобальної фінансово-економічної кризи Сбруєва А. А. Завантажити
  Порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору Чернякова Ж. Ю. Завантажити
  Электронный учебник-навигатор для учреждений общего среднего образования: методические особенности использования Шевлякова-Борзенко И. Л. Завантажити
  Рецензія на колективну монографію «Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах ЄС та США» Пуховська Л. П. Завантажити
  Рецензія на хрестоматію «Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів» Березівська Л. Д. Завантажити