• Український педагогічний журнал №1 (2016)

  Назва статті Автор Переглянути
  Вступне слово головного редактора Топузов О. М.  
  Про навчання англійської мови в країнах ЄС Джурило А. П.
  Маріуц, І. О.
  Шпарик О. М.
  Завантажити
  Порівняння змісту підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом «бібліотекознавство та інформологія» в Україні та США Чуканова С. О. Завантажити
  Погляди польських науковців на поняття «цінність» Вахріна О. В. Завантажити
  Genesis and problems of development of state-public management of education in Ukraine Kalinina L.
  Kalinina G.
  Завантажити
  Освітній простір: сутність, структура і механізми створення Цимбалару А. Д. Завантажити
  Теоретичні та практичні аспекти компетентнісного навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах Надтока О. Ф. Завантажити
  Виконавсько-артистичний компонент риторичної культури сучасного педагога Будянський Д. В. Завантажити
  Про експериментальну роботу з організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів Чернецька Т. І. Завантажити
  Сучасний кабінет географії – простір діяльнісної співпраці Мартинюк Т. С. Завантажити
  Постнекласична методологія у сфері профорієнтаційної діяльності педагогів і старшокласників в умовах профільного навчання Кизенко В. І. Завантажити
  Особливості використання навчальних стратегій на уроці іноземної мови у школах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Гриненко Д. В. Завантажити
  Проблеми хронології в сучасних історико-педагогічних дослідженнях Гупан Н. М. Завантажити
  Ілюстрування шкільних підручників: історико-педагогічна ретроспектива Погонець І. В. Завантажити
  Психологічні теорії ХХ століття та їх вплив на розвиток європейської початкової освіти Ярова О. Б. Завантажити
  Рецензія на підручник «Українська мова : підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Б. Голуб, Г. Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, А. В. Ярмолюк. — К. : Педагогічна думка, 2015. — 288 с. : іл.» Семеног О. Завантажити
  Рецензія на навчально-методичний посібник «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай та ін., видавництво «Педагогічна думка», 2013. – 360 с. Мороз С. В. Завантажити