• Український педагогічний журнал №3 (2016)

  Назва статті Автор Переглянути
  Вітальне слово Кремень В.Г. Завантажити
  Вступне слово головного редактора Топузов О. М. Завантажити
  Джерело освітньої думки: до 90-річчя Інституту педагогіки НАПН України (ретроспективний нарис) Дічек Н. П. Завантажити
  Тільки освічені вільні Ільченко В. Р.
  Гуз К. Ж.
  Завантажити
  Цілеспрямоване формування особистісного інтелекту учня в середовищі класно-урочної системи: українська версія Жабєєв Г. В.
  Жабєєв П. В.
  Завантажити
  System of pedagogical education in EU members countries: common and different features Талалай Ю. О. Завантажити
  Компетентнісний підхід до планування результатів навчання і синергізм навчальних впливів Куліненко Л. Б. Завантажити
  Релігієзнавча компетентність у загальноосвітніх навчальних закладах: актуальність, генетика, складники Кришмарел В. Ю. Завантажити
  Екологічна компетентність як загальна компетентність вчителів природничих дисциплін Рудишин С. Д.
  Коренева І. М.
  Самілик В. І.
  Завантажити
  Деякі аспекти реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання географії України в основній школі Надтока В. О. Завантажити
  Результати вимірювання базового вміння учнів працювати з моделями різних типів у процесі навчання біології Козленко А. Г. Завантажити
  Теоретико-методолочні засади проектування змісту технологічної освіти учнів середньої загальноосвітньої школи Мачача Т. С. Завантажити
  Методичні аспекти проведення бінарних уроків із Української літератури та історії України (на прикладі вивчення учнями 9 класів творчості Т. Г. Шевченка) Василюк О. С. Завантажити
  Проблеми конструювання змісту шкільної навчальної програми з історії України для 8-го класу Гупан Н. М.
  Пометун О. І.
  Завантажити
  Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань із природничих предметів Величко Л. П.
  Демиденко Н. В.
  Козленко О. Г.
  Малієнко Ю. Б.
  Мельник Ю. С.
  Надтока О. Ф.
  Завантажити
  Підручник «Фізика-7» як засіб формування предметної компетентності учнів Плав’юк T. B. Завантажити
  Рецензія на підручник «Географія. Україна у світі: природа, населення»: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Автори: О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, Л. А. Покась) Колесник В. О. Завантажити
  Синхроністична таблиця (початок)   Завантажити