• Український педагогічний журнал №4 (2016)

  Назва статті Автор Переглянути
  Роль громадських організацій в організації навчального процесу у системі університетської освіти США Клонцак О. І. Завантажити
  Мережева взаємодія як основа організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості Мелешко В. В. Завантажити
  Управлінсько-лідерські здібності молодших школярів: сутність та специфіка Шевчук Л. М. Завантажити
  Місце патріотичного виховання у процесі фахової підготовки студентів внз І-ІІ рівня акредитації на сході України Параєва С. А. Завантажити
  Методические рекомендации по использованию дидактических материалов по учебному предмету «Человек и мир», V класс Шкель Л. В.
  Лопух П. С.
  Озем Г. З.
  Завантажити
  Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення Онопрієнко О. В. Завантажити
  Практичні заняття з правознавства: методичний аспект Ремех Т. О. Завантажити
  Компетентнісно орієнтовані завдання в процесі навчання російської мови в школах україни: конструювання та впровадження Курач Л. І.
  Фідкевич О. Л.
  Завантажити
  Діагностика ціннісного усвідомлення майбутніми педагогами необхідності цілеспрямованого професійного саморозвитку Фрицюк В. А. Завантажити
  Проблематика визначення місця міжнародних договорів у системі джерел господарського процесуального права Мушка Р. І. Завантажити
  Підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності: проект «Академія інноваційного розвитку освіти» Пушкарьова Т.О. Завантажити
  Допрофесійна підготовка старшокласників в контексті соціально-професійної орієнтації Піддячий М. І. Завантажити
  Модель прогнозування розвитку загальноосвітнього навчального закладу в системі внутрішньошкільної методичної роботи Пузіков Д. О. Завантажити
  Психологічна структура прогнозування розвитку загальної середньої освіти Гораш К.В. Завантажити
  Розвиток середньої освіти на українських землях впродовж і половини ХІХ ст. Кушнір В. М. Завантажити
  Інноваційні засоби навчання математики Модягіна Н. В. Завантажити
  Синхроністична таблиця (продовження)   Завантажити