• Український педагогічний журнал №1 (2017)

  Назва статті Автор Переглянути
  Interactive teaching and learning methods in English language Streche D. Завантажити
  Selected international definitions about young students’ leisure time – a theoretical background and practical in Poland Janicka-Panek T. Завантажити
  Концептуальні підходи американських вчених до проблеми диференціації навчання та її забезпечення Шпарик О. М. Завантажити
  Проектування інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів у сучасному суспільстві Топузов М. О. Завантажити
  Самообразовательная деятельность учителей музыки как условие реализации творчества Дубровіна І. В. Завантажити
  Математична основа технологічної реалізації концепції Л. Виготського Арест М. Я.
  Кіщук Н. В.
  Завантажити
  Осмислення феномену особистості у філософсько-педагогічному дискурсі: огляд основних підходів Петрова С. М. Завантажити
  Формування в учнів екологічної компетентності на уроках географії Назаренко Т. Г. Завантажити
  Визначення мотиваційно-цільових установок учнів у процесі формування в них комунікативної компетентності під час навчання української мови Гривко А. В. Завантажити
  Мотиваційна спрямованість учнів на навчально-дослідницьку діяльність (статистичні дані) Грудинін Б. О. Завантажити
  Передумови організації педагогічного проектування інноваційного розвитку шкільної освіти Пушкарьова Т. О. Завантажити
  Удосконалення експертизи шкільних підручників Бондаренко Н. В.
  Косянчук С. В.
  Завантажити
  Проблеми використання навчальних ресурсів курсантами Внз при вивченні суспільствознавчих дисциплін Шкатула О. П. Завантажити
  Історія педагогіки: питання кризи і розвитку Гупан Н. М. Завантажити
  Становлення та розвиток курсу фізики у медичних університетах Ураїни Стучинська Н. В.
  Колпакова С. В.
  Завантажити
  Новій українській школі – новітній підручник із правознавства Буцька Л. М. Завантажити
  Підручник, що відповідає на виклики часу Грона Н. В. Завантажити