• Український педагогічний журнал №2 (2017)

  Назва статті Автор Переглянути
  Олександра Яківна Савченко: особистість, вчений, гордість інституту педагогіки Топузов М. О. Завантажити
  РІSА-2018 як індикатор стану загальної середньої освіти в Україні Головко М. В.
  Науменко С. О.
  Завантажити
  Social, political and economic factors of school renewal in China Pyrozhenko P. V. Завантажити
  Польський досвід реформування системи вищої освіти у контексті європейської інтеграції Голуб І. І. Завантажити
  Віртуальна академічна мобільність студентів: досвід Канади Сімак К. В. Завантажити
  Рефлексивний підхід до розвитку професійної компетентності вчителів у центрах педагогічної освіти у Німеччині Пасічник Л. Л. Завантажити
  Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації компетентнісного підходу на уроках літературного читання Савченко О. Я. Завантажити
  Стратегії розвитку технологічної освіти в середній загальноосвітній українській школі: наскрізність змісту і структури Мачача Т. С.
  Юрженко В. В.
  Завантажити
  Учебник и оценка образовательных результатов Акірі І. Завантажити
  Читацькі вміння учнів загальноосвітніх навчальних закладів як об’єкт моніторингових досліджень Хорошковська Т.П. Завантажити
  Pilot methodological model of the formation of pupils’ civic competence (on the basis of the content of the “World history” course for the 7-th form) Pobiedash I. V. Завантажити
  Дослідницько-інноваційна діяльність як нова категорія педагогічної інноватики Меняйло В. І. Завантажити
  Компетентнісний підхід до навчання української мови як іноземної в медичних університетах Сергієнко Т. В. Завантажити
  Реформування навчальних програм: більше запитань, ніж відповідей Бондаренко Н. В.
  Косянчук С. В.
  Завантажити
  Підручник нового покоління – кожній дитині Гаврилюк Г. М. Завантажити