• Український педагогічний журнал №3 (2017)

  Назва статті Автор Переглянути
  Cучасне мислення й освіта: методологічний концепт Кремень В.Г. Завантажити
  Національна академія педагогічних наук України: 25 років служіння українському суспільству Луговий В.І.
  Топузов О.М.
  Регейло І.Ю.
  Мушка О.В.
  Куліш Т.І.
  Вашуленко О.П.
  Завантажити
  Василь Григорович Кремень: у пошуках філософсько-антропологічних смислів і ціннісних пріоритетів освіти (роздуми з приводу ювілею видатного вченого) Луговий В.І.
  Топузов О.М.
  Дічек Н.П.
  Завантажити
  Реформи з подовження тривалості шкільної освіти в країнах ЄС: з досвіду імплементації Локшина О. І. Завантажити
  Роль і тенденції розвитку німецької мови у сучасному світі Джурило А.П. Завантажити
  Методична підготовка майбутніх учителів біології в європейському освітньому просторі Грицай Н.Б. Завантажити
  Досвід виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи в США Журба К.О. Завантажити
  Вплив занять спортом дітей на їхні родини у США Турчик І.Х. Завантажити
  Educational neuroscience: the rise of a new research field in educational sciences Caragea V. M.
  Miulescu M. L.
  Balica M.
  Voinea L.
  Завантажити
  Гуманізація освіти як основна детермінанта розвитку особистості Онищук Л.А. Завантажити
  Games as a technique for competence oriented foreign languages teaching to primary school pupils Polonska T. K. Завантажити
  Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання учнів географії в загальноосвітніх навчальних закладах Удовиченко І.В. Завантажити
  Дослідження структури соціальної компетентності майбутніх учителів як дидактичного феномена Опалюк Т.Л. Завантажити
  Діагностика рівнів сформованості компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у підготовці матеріалів для PR-діяльності Нуржинська А.В. Завантажити
  Книга, яка буде цікава та корисна науковцю Гупан Н.М. Завантажити
  Сучасні науково-методичні засоби забезпечення самоосвітньої діяльності Ковальова С.В. Завантажити