• Український педагогічний журнал №3 (2018)

  Назва статті Автор Переглянути
  China’s school system: contemporary state and lines of development Shparyk O. M. Завантажити
  Development of secondary education in Great Britain: Major trends Tymenko М. М. Завантажити
  Динамізм, гнучкість і автономність – три наріжні камені математичної освіти в державі Ізраїль Васильєва Д. В. Завантажити
  Оцінювання читацьких умінь учнів: аналіз актуального світового досвіду Гривко А. В. Завантажити
  Організаційні засади професійної підготовки фармацевтів у Канаді Охрей В. В. Завантажити
  The theoretical and methodological aspects of foreign language teaching in nonlinguistic specialties in higher educational institutions of the Slovak Republic, the Czech Republic and Poland Petrushkova A. M. Завантажити
  Соціальне співробітництво в системі загальної середньої освіти Топузов О. М. Завантажити
  Педагогічні технології навчання в умовах нової української школи: вектор розвитку Паламарчук В. Ф.
  Барановська О. В.
  Завантажити
  Прогнозування розвитку загальної середньої освіти: рівень учителя Пузіков Д. О. Завантажити
  Чинники розвитку загальної середньої освіти: класифікація і характеристика Прохоренко О. О. Завантажити
  Освітня програма як інноваційний ресурс розвитку початкової освіти Цимбалару А. Д. Завантажити
  Tuition the discipline “Organization and economics of pharmacy” in Ivano-Frankivsk National medical university Fedenko S. M. Завантажити
  Розвиток творчих здібностей учнів в умовах профільного навчання: кількісно-якісний аналіз емпіричних даних Шелестова Л. В. Завантажити
  Зміст і структура компетентності майбутніх учителів біології у сфері освіти для сталого розвитку Коренева І. М. Завантажити
  Таксономічна єдність дидактичних умов формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя у процесі вивчення гуманітарних дисциплін Опалюк Т. Л. Завантажити
  Навчання філософії в школі: основні тенденції Кришмарел В. Ю. Завантажити
  Екологічно спрямовані дослідження геоморфологічних об’єктів у процесі навчання географії в основній школі Булгаков В. П.
  Баштова М. О.
  Завантажити
  Features of pedagogical work with gifted children Pedorych A. V. Завантажити
  Політика рецензування наукових статей у науковому періодичному виданні «Український педагогічний журнал»