• Український педагогічний журнал №1 (2019)

  Назва статті Автор Переглянути
  Перспективи зовнішнього незалежного оцінювання на рівні базової середньої освіти в Україні у векторах європейського досвіду Науменко С. О. Завантажити
  Система підвищення кваліфікації вчителів зі статевого виховання учнів: европейский досвід Бялик О. В. Завантажити
  Modern approaches to the online teaching Pushkarova T. Завантажити
  Засоби забезпечення системи комунікативних дій компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи: теоретико-методичний аспект Редько В. Г. Завантажити
  Дидактичне обґрунтування емоційно-ціннісного компонента змісту навчання іноземних мов Пасічник О.С
  Пасічник О. О.
  Завантажити
  Learning foreign languages using social networks Voitko O. Завантажити
  Innovation in the Ukrainian primary school: student learning outcomes requirements for foreign language according to competency-based approach Polonska T. Завантажити
  Технологія конструювання інструментарію формувального оцінювання навчальних досягнень учнів першого та другого класів Онопрієнко О. В. Завантажити
  Оцінювання учнів з громадянської освіти в контексті компетентнісного підходу Пометун О.І.
  Ремех Т. О.
  Завантажити
  Оценка качества образовательного процесса общего среднего образования Республики Беларусь: критериальная основа Шевлякова-Борзенко І. Л. Завантажити
  Methodological principles of the functioning of economic education in the school of Ukraine Nazarenko T. Завантажити
  Особливості впровадження педагогіки партнерства в карпатському освітньому просторі Довбенко С. Ю.
  Прокопів Л. М.
  Завантажити
  Моніторинг стану сформованості культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури: критерії та результативні показники Мосейчук Ю. Ю. Завантажити
  Професійна підготовка майбутніх учителів дизайну в контексті сучасної освіти Савчук О. П. Завантажити
  Юридична деонтологія та професійна етика як складники професійної підготовки викладачів правознавства Геращенко В. В. Завантажити
  Педагогічна майстерність – продуцент розвитку точних наук в умовах вітчизняної вищої школи (ХVІІІ – перша пол. ХІХ ст.) Чумак М. Є. Завантажити
  Долаємо бар’єри разом! Сергеєва Л. М. Завантажити