[1]
Ткач, .М. 2023. Синергізм взаємодії культурфілософських аспектів постнекласичного знання у змісті вищої мистецької освіти. Український Педагогічний журнал. 4 (Січ 2023), 67–78. DOI:https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-67-78.