[1]
Пушкарьова , Т. 2023. Понятійний конструкт «релятивістська педагогіка» як важливий чинник новочасної освітньої парадигми. Український Педагогічний журнал. 4 (Січ 2023), 112–120. DOI:https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-112-120.