[1]
Редько, В. 2023. Технологія компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів закладів загальної середньої освіти засобами мовленнєвих ситуацій. Український Педагогічний журнал. 1 (Квіт 2023), 96–111. DOI:https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-96-111.