[1]
Редько, В. 2024. Урок іноземної мови як мікромодель системи компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування в умовах освітнього іншомовного комунікативного середовища гімназії. Український Педагогічний журнал. 1 (Квіт 2024), 141–150. DOI:https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-141-150.