(1)
Смагіна, Т. ДІАЛОГОВА ПЛАТФОРМА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО УРОКУ. упж 2017, 138-144.