(1)
Редько, В.; Полонська , Т. Особливості навчання іноземної мови учнів 5–6 класів гімназії з кліповим мисленням. упж 2022, 95-104.