(1)
Павловський, Ю. Проблеми викладання курсу електротехніки в педагогічному виші для майбутніх фахівців з технологій. упж 2022, 125-130.