(1)
Ткач, . М. . Синергізм взаємодії культурфілософських аспектів постнекласичного знання у змісті вищої мистецької освіти. упж 2023, 67-78.