(1)
Пушкарьова , Т. Понятійний конструкт «релятивістська педагогіка» як важливий чинник новочасної освітньої парадигми. упж 2023, 112-120.