(1)
Кодлюк , Я. Дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи: інноваційний контекст. упж 2023, 175-183.