(1)
Саух, П. . Філософсько-педагогічна думка України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: особливості парадигмальних зрушень. упж 2023, 75-84.