(1)
Лукіна, Т. Вплив посадового статусу керівника школи на об’єктивність оцінювання ним освітніх та управлінських процесів у закладі освіти. упж 2023, 94-106.