(1)
Малихін, О.; Демчук, О. Психолого-дидактичний алгоритм індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах змішаного навчання. упж 2024, 45-52.