(1)
Велика, А. Реалізація компетентнісного підходу при викладанні хімічних дисциплін здобувачам вищих медичних закладів освіти. упж 2024, 88-96.