(1)
Надтока, О. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ. упж 2015, 125-135.