Писміченко, О., & Борисюк, З. (2021). МОБІЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ. Український Педагогічний журнал, (3), 45–50. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-45-50