Редько, В. (2021). ДУХОВНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ЗВ’ЯЗКУ ПОКОЛІНЬ, ВЕЛИЧІ ЛЮДИНИ, СЕНСУ ЇЇ БУТТЯ ТА МІСІЇ В СУЧАСНОМУ ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ТА МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ СВІТОВОМУ СОЦІУМІ. Український Педагогічний журнал, (3), 131–133. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-131-133