Чумак, М. (2019). ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ – ПРОДУЦЕНТ РОЗВИТКУ ТОЧНИХ НАУК В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ХVІІІ – ПЕРША ПОЛ. ХІХ СТ.). Український Педагогічний журнал, (1), 149–154. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-1-149-154