Полонська, Т. (2022). Критичне мислення як технологія компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназії. Український Педагогічний журнал, (1), 70–79. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-70-79