Редько, В., & Полонська , Т. (2022). Особливості навчання іноземної мови учнів 5–6 класів гімназії з кліповим мисленням. Український Педагогічний журнал, (2), 95–104. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-95-104