Ткач, . М. . (2023). Синергізм взаємодії культурфілософських аспектів постнекласичного знання у змісті вищої мистецької освіти. Український Педагогічний журнал, (4), 67–78. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-67-78