Пушкарьова , Т. (2023). Понятійний конструкт «релятивістська педагогіка» як важливий чинник новочасної освітньої парадигми. Український Педагогічний журнал, (4), 112–120. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-112-120