Редько, В. . (2023). Технологія компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів закладів загальної середньої освіти засобами мовленнєвих ситуацій. Український Педагогічний журнал, (1), 96–111. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-1-96-111