Редько, В. . (2023). Освітнє іншомовне комунікативне середовище як засіб інтегрованого формування в учнів гімназії механізмів спілкування і ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається. Український Педагогічний журнал, (3), 187–196. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-187-196