Малихін, О., & Демчук, О. (2024). Психолого-дидактичний алгоритм індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах змішаного навчання. Український Педагогічний журнал, (1), 45–52. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-45-52