Редько, В. (2024). Урок іноземної мови як мікромодель системи компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування в умовах освітнього іншомовного комунікативного середовища гімназії. Український Педагогічний журнал, (1), 141–150. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-141-150