Ткач, Марія. 2023. «Синергізм взаємодії культурфілософських аспектів постнекласичного знання у змісті вищої мистецької освіти». Український Педагогічний журнал, вип. 4 (Січень):67-78. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-67-78.