Редько, В. (2021) «ДУХОВНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ЗВ’ЯЗКУ ПОКОЛІНЬ, ВЕЛИЧІ ЛЮДИНИ, СЕНСУ ЇЇ БУТТЯ ТА МІСІЇ В СУЧАСНОМУ ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ТА МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ СВІТОВОМУ СОЦІУМІ», Український Педагогічний журнал, (3), с. 131–133. doi: 10.32405/2411-1317-2021-3-131-133.