Чумак, М. (2019) «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ – ПРОДУЦЕНТ РОЗВИТКУ ТОЧНИХ НАУК В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ (ХVІІІ – ПЕРША ПОЛ. ХІХ СТ.)», Український Педагогічний журнал, (1), с. 149–154. doi: 10.32405/2411-1317-2019-1-149-154.