Ткач, . М. . (2023) «Синергізм взаємодії культурфілософських аспектів постнекласичного знання у змісті вищої мистецької освіти», Український Педагогічний журнал, (4), с. 67–78. doi: 10.32405/2411-1317-2022-4-67-78.