Пушкарьова , Т. (2023) «Понятійний конструкт ‘релятивістська педагогіка’ як важливий чинник новочасної освітньої парадигми», Український Педагогічний журнал, (4), с. 112–120. doi: 10.32405/2411-1317-2022-4-112-120.