Редько, В. . (2023) «Технологія компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів закладів загальної середньої освіти засобами мовленнєвих ситуацій», Український Педагогічний журнал, (1), с. 96–111. doi: 10.32405/2411-1317-2023-1-96-111.