Редько, В. . (2023) «Освітнє іншомовне комунікативне середовище як засіб інтегрованого формування в учнів гімназії механізмів спілкування і ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається», Український Педагогічний журнал, (3), с. 187–196. doi: 10.32405/2411-1317-2023-3-187-196.